Basisschool Theresia

Visie

Onderwijsvisie  “Leren voor het leven!”

Theresiaschool is een sfeervolle school, met goed en gestructureerd onderwijs.

Kinderen begroeten de wereld vol verwondering. Wij willen die verwondering blijvend prikkelen zodat ze met plezier een leven lang leren.
Wij willen dat onze leerlingen respectvol met elkaar omgaan door ze te leren écht te zien en te horen zodat ze uitgroeien tot volwaardige mensen die durven staan voor normen en waarden, dit gelardeerd met een dosis humor.

De Theresiaschool wil de kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd opleiden tot samenwerkende, creatieve en kritisch denkende mensen.
De cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen stellen we voorop wetende dat hiervoor een gezond pedagogisch klimaat aanwezig moet zijn waarin we ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk willen stimuleren. Structuur, rust en regelmaat zijn hierin centrale thema’s.
Kinderen begroeten de wereld vol verwondering. Wij willen die verwondering blijvend prikkelen zodat ze met plezier een leven lang leren.

De Theresiaschool staat open voor alle leerlingen waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van en binnen onze school.
We werken met het model B-H-V (Basis-Herhaling-Verrijking), wat inhoudt dat er in een groep op drie niveaus gewerkt wordt, hierbij kan het gebruik van multi-media een grote rol spelen.

Een goed contact met ouders en schoolgerelateerde instanties zoals kinderdagverblijven, Fontys PABO ’s Hertogenbosch, centrum voor jeugd en gezin, parochie, gemeente en scholen voor voortgezet onderwijs behoort tot onze opdracht.

Schoolklimaat:

We vinden dat de kinderen moeten leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan. We denken hierbij bijv. aan de bereidheid om samen te werken aan de oplossing van problemen en daarbij niet alleen aan zichzelf te denken. Het openstaan voor “anders-zijn” van groep- en schoolgenoten is daarbij heel belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op school elkaar respecteert zoals hij is.

Om dit te bereiken, werken ouders, kinderen, leerkrachten en schoolbestuur intensief samen, met respect voor ieders eigenheid. Samen dragen alle geledingen bij aan het scheppen van een leefbare schoolgemeenschap waarbij iedereen (ouders, leerlingen en leerkrachten) zich thuis kan voelen.

Leren-Verwondering- Samenwerken-Creativiteit-Plezier-Respect-Kritisch denken-Structuur-Rust-Regelmaat-Zelfvertrouwen                           
Uw kind moet zich veilig en geborgen voelen bij ons.                                          
Als uw kind zich prettig voelt op onze school zal dat positieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van uw kind.