Basisschool Theresia

Visie

Onderwijsvisie  “Leren voor het leven!”

Op de Theresiaschool staat ‘leren voor het leven’ centraal. De Theresiaschool wil de leerlingen die aan haar zorg zijn toevertrouwd opleiden tot samenwerkende, creatieve en kritisch denkende mensen. Om dit te kunnen bereiken dient een goede basis te worden gelegd. De cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen stellen we voorop, wetende dat ook andere processen essentieel zijn voor de algehele ontwikkeling. Met oog voor een positief pedagogisch klimaat wordt tevens de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk gestimuleerd. De Theresiaschool biedt de leerlingen daarbij een veilige en vertrouwde omgeving, waarin ze de mogelijkheid krijgen om zichzelf te zijn en met plezier naar school te gaan. Rust en regelmaat vormen de basis in de totstandkoming van deze omgeving.

Iedere leerling heeft recht op passend onderwijs. In samenwerking met ouders, kwaliteitscoördinatoren en de directeur voorziet de leerkracht de leerling in een optimale leeromgeving. Indien de school de leerling niet de hulp kan bieden zie hij of zij nodig heeft, wordt hulp van anderen ingeroepen. Onder andere de jeugdarts, jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk of de ondersteuningseenheid staan dan voor ons klaar. De Theresiaschool staat open voor alle leerlingen, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van en binnen onze school.