Theresiaschool

Leren voor het leven

Ouders

Ouders zijn graag op de een of andere manier betrokken bij de school van hun kind. Belangstelling voor het schoolgebeuren komt het eigen kind ten goede. Wij zien ouders niet als onze klanten, maar als opvoedingspartners: ouderbetrokkenheid 3.0. Dat betekent dat wij een veelvuldig contact op prijs stellen.

De ouders van onze kleuters komen vrijwel dagelijks de school binnen. Bij allerlei terugkerende activiteiten is ouderhulp aanwezig. Ook worden ouders - al dan niet via de oudervereniging - betrokken bij voorbereiding, organisatie en uitvoering van allerlei werkzaamheden en festiviteiten.