Theresiaschool

Leren voor het leven

Aanmelden

Wilt u uw kind bij ons aanmelden, of wilt u meer weten over onze school, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school. Wij hechten erg aan dit persoonlijk contact met toekomstige ouders.

In een gesprek met de directeur, zal zij u duidelijk maken hoe de werkwijze van onze school is, waar wij voor staan en hoe wij dat vorm geven.
Tijdens een rondleiding door de school kunt u zien hoe deze aanpak in de praktijk eruit ziet. Ook proeft u dan van de sfeer bij ons in school.
Als u hierna besloten heeft dat de Theresiaschool de juiste school is voor uw kind, dan vult u het inschrijfformulier in.

Ongeveer 4 tot 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt en dus bij ons naar school mag krijgt u een uitnodiging voor een warme overdracht met de toekomstige leerkracht. Voordat uw kind daadwerkelijk bij ons naar school komt, mag uw kind komen oefenen in de groep. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

Voor kinderen die door verhuizing in Berlicum komen wonen volgen bovenstaande procedure waar mogelijk en in grote lijnen. Waar dit niet kan worden andere afspraken met u gemaakt.

We vragen u uw kind een jaar voor de vierde verjaardag aan te melden op de Theresiaschool.

Ieder kind in de basisschoolleeftijd (ongeacht afkomst, religie of niveau) is op onze school van harte welkom. Als de kinderen 4 jaar zijn, komen ze in een van de kleutergroepen op onze school. In de maand daarvoor kunnen ze een aantal middagen proef komen draaien. De momenten worden samen met u overlegd. Kinderen zijn pas verplicht om naar school te gaan als ze 5 jaar zijn, maar wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen al vanaf 4 jaar naar school gaan. Voor leerlingen die tussentijds binnenkomen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, geldt de regel dat ze welkom zijn als er plaats is in de desbetreffende groep. De school neemt altijd contact op met de school van herkomst om informatie in te winnen. Meldt men een kind aan, vanwege onvrede op de basisschool van herkomst, dan zal er zorgvuldig bekeken worden wat de reden is. Dit zal in overleg gebeuren met de ouders, de directeur van de andere basisschool en eventueel de leerplichtambtenaar. Cadans Primair heeft hiervoor een toelatingsbeleid beschreven.