Kindcentrum Wij-land

Welkom in het kindcentrum Wij - land; Stichting Kinderopvang Berenhuis en de Theresiaschool

Sinds enige jaren zijn het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisschool gehuisvest onder een dak.

Conform het beleid van Cadans Primair en de gemeente om bij elke basisschool een kindcentrum te ontwikkelen, zijn wij gaan samenwerken. We vinden elkaar steeds vaker op allerlei gebieden:

  • Overdracht van 3+ kinderen naar de basisschool
  • Vieringen die we gezamenlijk organiseren
  • Klankbordgroep bestaande uit medewerkers van elke organisatie
  • Gezamenlijke pedagogische visie
  • Naschoolse activiteiten voor alle kinderen.

Vanuit deze situatie proberen we onze inhoudelijke samenwerking te intensiveren en uit te breiden, met als doel een kindcentrum te worden waar kinderen van 0 – 12 jaar een fijne plek vinden, waar zij zich in een veilige en vertrouwde omgeving optimaal kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen. In onze ogen is de meerwaarde van het kindcentrum het samen zijn met anderen, het leren van en met elkaar, door professionele partners die elkaar versterken en ondersteunen vanuit een gezamenlijke visie.

Stichting kinderopvang Berenhuis