Schoolgids

Heel fijn dat u de moeite neemt om deze schoolgids een keer door te nemen. Wanneer ouders / verzorgers voor hun kind een school kiezen, hoeft dat natuurlijk niet vanzelfsprekend de school te zijn in de wijk. Het is wel fijn voor een kind om dicht bij school te wonen, maar dat gemak weegt niet op tegen de moeilijkheden die kunnen ontstaan wanneer deze school wat betreft doelstellingen en werkwijzen juist heel veraf staat van wat ouders / verzorgers voor hun kind belangrijk vinden.

Met deze gids willen wij allereerst ouders / verzorgers een handreiking bieden bij het maken van een verantwoorde keuze van de school waaraan zij hun kind willen toevertrouwen. Maar ook ouders / verzorgers die reeds eerder voor onze school kozen, krijgen in het begin van ieder schooljaar desgevraagd een schoolgids uitgereikt. Daarmee legt de school elk jaar verantwoording af voor de gekozen werkwijze.

Jaarlijks wordt de inhoud van onze schoolgids door de directie bijgesteld, en voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Blijven er na het lezen van deze gids vragen onbeantwoord, neemt u dan gerust contact op met school. De directie staat u graag te woord.

Namen en adressen van personen en instanties zijn in deze gids soms bewust weggelaten. Deze staan vermeld in het jaarboekje dat jaarlijks aan het begin van het schooljaar aan alle ouders / verzorgers en belangstellenden wordt verstrekt.