Schoolgids

Onze schoolgids bestaat uit twee delen: het praktische deel en het algemene deel. In het praktisch deel, vindt u vooral de praktische informatie wat betreft de dagelijkse gang van zaken op school. In dit algemene deel vindt u o.a. onze visie op onderwijs en de wijze waarop wij hier uiting aan geven in de praktijk. Indien u van deze algemene of praktische schoolgids een papieren versie wilt, kunt u dat kenbaar maken aan onze administratief medewerkster via s.dejager@cadansprimair.nl.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen, opmerkingen of suggestief horen wij het graag.