BINT

Scholenondersteuning 

Als buurtsportcoaches vinden wij het belangrijk dat iedereen kan bewegen en lekker actief bezig te zijn. Het is officieel bewezen dat genoeg bewegen helpt bij het leren en concentreren. Wanneer je voldoende beweegt, raken je hersenen goed doorbloed en krijgen ze de voeding en zuurstof die ze nodig hebben. 

Om het bewegen op scholen te stimuleren en beter te ontwikkelen bieden wij verschillende manieren van ondersteuning aan. Dit voor zowel basis- als middelbaar onderwijs. 

Soorten van ondersteuning: 

Waar mogelijk het aanbieden van stagiaires voor het geven/ondersteunen van de gymlessen, het opzetten van een naschools sportaanbod en het geven van een sportactiviteit op het schoolplein in de pauzes. 

  • Leerkrachten ondersteunen tijdens de gymlessen voor o.a. de structuur in de les, lesgeefwijze, wat te doen met kinderen met een rugzakje in de gymles, de lesaanpak, de lesopbouw en het geven van voorbeeldlessen ter bevordering van de kwaliteit van het beweegonderwijs. het introduceren van vernieuwende activiteiten/sporten in de gymles. 
  • Ondersteuning geven bij het organiseren van bijvoorbeeld: koningsspelen, sportdagen, themaweken, sportactiviteiten in de kamp week ect. 
  • Sportverenigingen koppelen aan scholen met betrekking tot het geven van clinics in het onderwijs. 
  • Organiseren van sportactiviteiten voor de kinderen van de scholen. Denk aan de schoolsportolympiade en de Nationale Sportweek. 
  • Uitlenen van onze sport en spel materialen voor sportactiviteiten op scholen.