Academische Opleidingsschool

De Theresiaschool maakt deel uit van Cadans Primair.

Sinds 2010 is de Theresiaschool academische opleidingsschool. Het opleiden in de school past bij de visie van Theresiaschool: 'Leren voor het leven.' Het opleiden van toekomstige leerkrachten en de intensieve samenwerking met de PABO zorgt voor professionalisering binnen de school. Het doen van onderzoek neemt hier een belangrijke plek in en levert een grote bijdrage aan schoolontwikkeling en vernieuwing. De onderzoeksgroep van de Theresiaschool bestaat uit één student en twee leerkrachten. De twee leerkrachten die deel uitmaken van de onderzoeksgroep zijn geselecteerd op basis van kennis en vaardigheden, maar vooral op enthousiasme. Zij maken dit jaar voor de vierde maal deel uit van deze groep.

De afgelopen jaren heeft het onderzoek zich gericht op woordenschatonderwijs, het gebruik van iPads en de peuter- kleutercombinatie. Dit schooljaar vindt er een vervolgonderzoek plaats voortvloeiend uit de aanbevelingen van het onderzoek van vorig jaar gericht op het inzetten van de iPad als hulpmiddel om kennisconstructie te realiseren. Het onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van reeds aanwezige leerkrachtvaardigheden (21 st. century skills) ten aanzien van kennisconstructie. Vanuit een enquête, afgenomen in mei, blijkt er binnen het team ambitie om meer vaardigheden te verkrijgen waardoor dit onderzoek breed gedragen wordt.

Op de Theresiaschool heerst meer en meer een onderzoekscultuur. Zo wordt er dit schooljaar door twee leerkrachten, als opdracht vanuit de opleiding die zij volgen, onderzoek gedaan naar meer eigenaarschap van leerlingen. Hoe kunnen wij dat op de Theresiaschool realiseren. Bij dit onderzoek zijn leerkrachten betrokken die fungeren als klankbord waardoor ook deze onderzoeken veel draagvlak hebben.

'Niet voor school, maar voor het leven leren wij ', sprak Seneca. De Theresiaschool hoopt dat de leerlingen, hun ouders, maar ook alle leerkrachten en leerkrachten in opleiding, deze uitspraak in woord en daad ervaren.

Basisschoolcoach

Juffrouw Miranda Ruijssenaars - Smits

Basisschoolcoach

Juffrouw Miranda neemt op dinsdag de taak van basisschoolcoach op zich. Zij begeleidt studenten op de Theresiaschool en omliggende scholen.
Werkdagen: di