Academische Opleidingsschool

De Theresiaschool maakt deel uit van Cadans Primair.

Sinds 2010 is de Theresiaschool academische opleidingsschool. Het opleiden in de school past bij de visie van Theresiaschool: 'Leren voor het leven.' Het opleiden van toekomstige leerkrachten en de intensieve samenwerking met de PABO zorgt voor professionalisering binnen de school. Het doen van onderzoek neemt hier een belangrijke plek in en levert een grote bijdrage aan schoolontwikkeling en vernieuwing. De onderzoeksgroep van de Theresiaschool bestaat uit één student en drie leerkrachten. De drie leerkrachten die deel uitmaken van de onderzoeksgroep zijn geselecteerd op basis van kennis en vaardigheden, maar vooral op enthousiasme. 

Op de Theresiaschool heerst meer en meer een onderzoekscultuur. Zo wordt er dit schooljaar door twee leerkrachten, als opdracht vanuit de opleiding die zij volgen, onderzoek gedaan naar meer eigenaarschap van leerlingen. Hoe kunnen wij dat op de Theresiaschool realiseren. Bij dit onderzoek zijn leerkrachten betrokken die fungeren als klankbord waardoor ook deze onderzoeken veel draagvlak hebben.

'Niet voor school, maar voor het leven leren wij ', sprak Seneca. De Theresiaschool hoopt dat de leerlingen, hun ouders, maar ook alle leerkrachten en leerkrachten in opleiding, deze uitspraak in woord en daad ervaren.

Basisschoolcoach

Dana Schröder - Ligthart

Basisschoolcoach

Dana Schröder - Ligthart neemt op dinsdag de taak van basisschoolcoach op zich. Zij begeleidt studenten op de Theresiaschool en omliggende scholen.
Werkdagen: di