Oudervereniging

Officieel heet de vereniging “Oudervereniging Theresiaschool - Berlicum”, maar in het dagelijks leven noemen we onszelf “OV-Theresiaschool”.

Een zelfstandige vereniging die als doel heeft een bijdrage te leveren aan een goed onderwijsklimaat op de Theresiaschool. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door het:

  • (Mede)organiseren van activiteiten op school ten behoeve van de leerlingen. Dit kunnen gezamenlijke activiteiten zijn, zoals een sportdag of carnaval, maar ook klassenactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het schoolreisje of uitstapjes naar een museum;
  • Betrekken van ouders bij activiteiten op school;
  • Namens de ouders optreden in overleg met de directie of de medezeggenschapsraad. Leden bestuur Oudervereniging Theresiaschool:
  • Ouders worden vrijwillig lid van de oudervereniging zodra een kind de Theresiaschool bezoekt. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, die geheven wordt per schoolgaand kind, wordt bepaald op de jaarlijks te houden ledenvergadering. Het bedrag voor dit schooljaar op € 20 ,- per kind vastgesteld. De ledenvergadering wordt doorgaans in de maand oktober georganiseerd. Gemiddeld vloeit 95% van de vrijwillige ouderbijdrage terug naar de kinderen.

 

Oudervereniging Theresiaschool

Rosanne Schippers

Contactpersoon team Theresia - oudervereniging

Werkdagen: ma-di-wo-do-vr