Klachtenregeling

Een kindcentrum is een leefgemeenschap waarin mensen in een grote diversiteit aan rollen enverantwoordelijkheden met elkaar aan hun specifieke eigen werkzaamheden enverantwoordelijkheden vormgeven. Soms zijn de mensen in hun rol nevengeschikt aan elkaar, opandere momenten gaat het ook om formele verantwoordelijkheden en daarmee ook om (hiërarchisch bepaalde) afhankelijkheid.Verschillen in belangen, in verantwoordelijkheden, maar ook in subjectieve interpretaties maken diesamenwerking en dat samenleven tot een dynamisch geheel. Binnen Cadans Primair vinden wij hetbelangrijk om in een open, transparante communicatie elkaar voortdurend te vinden. En toch kaneen tegenstelling of een misverstand leiden tot een situatie waarin betrokkenen niet meer in staatzijn om het geschil met elkaar te overbruggen. Daartoe is een formele klachtenregeling gemaakt.

 

Gedragscode

De scholen van Cadans Primair hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld, om zo een bijdrage te leveren aan het scheppen van een schoolklimaat, waarin ieder zich prettig en veilig kan voelen. De gedragscode geeft duidelijkheid hoe er met alle betrokkenen dient te worden omgegaan.