Zorg Advies Team

Als je vragen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of het gedrag van je kind is het fijn als je dit kunt bespreken met de juf/meester of intern begeleider op school. Als de school zelf vragen/zorgen heeft over je kind dan zullen zij dit met je bespreken. Samen wordt dan gekeken of het goed is om je kind te bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT).

In het Zorg Advies Team zitten de intern begeleider van school, de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts vanuit de GGD en de schoolmaatschappelijk werker (SMW) vanuit Farent. Afhankelijk van de vraag bekijken we wie er aansluit bij het ZAT. Als je samen met school besluit om je kind te bespreken in het ZAT dan zullen we, samen met jou, de vragen op een rij zetten en kijken welke hulp passend is. In sommige situaties kan de hulp geboden worden vanuit de leden van het ZAT en in andere situaties is er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig. In het laatste geval dan kunnen de leden van het ZAT je helpen om de hulp te regelen via het wijkteam. We willen graag ondersteuning bieden als de problemen nog klein zijn om zo te voorkomen dat ze groter worden.

Bregtje Subelack - van der Schoot

Interne begeleider Theresiaschool

Werkdagen: ma-di-do

Susanne van Boven

Interne begeleider Theresiaschool

Werkdagen: ma-di-wo-do

Saskia Ensink

Jeugdverpleegkundige

Spreekuur: u kunt hiervoor een afspraak maken met het afsprakenbureau van de Jeugdgezondheidszorg of mailen S.Ensink@ggdhvb.nl tel. 0900 - 4636443, keuze 2 ggdhvb.nl/mijnkind

Aletta van der Hagen

Schoolmaatschappelijk werkster

komt van Stichting Juvans. Aanmelden via Interne begeleiders of via Juvans| Maatschappelijk Werk en Diensverlening