Communicatie

De school kan niet zonder kinderen, maar ook zeker niet zonder ouders. Ouders leveren een essentiële bijdrage aan de school. Deze bijdrage gaat verder dan alleen met elkaar praten over uw kind. U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren op school, door U in te zetten bij klassen-activiteiten en uitstapjes.

Als Theresiaschool willen we graag uitgaan van een  partnerschap met onze ouders; de ouders hebben op allerlei manieren inbreng en contact met de school. Ze zijn op de hoogte van wat er op school wordt gedaan. Wij denken dat ons onderwijs op de Theresiaschool daardoor beter verloopt. We hebben respect hoog in ons vaandel. We behandelen de ouder met respect en hebben de instelling dat er altijd een gesprek met de leerkrachten en/of de directie mogelijk moet zijn.

Wij verwachten ook dat dit respect wederzijds is. Als je elkaar serieus neemt en naar elkaar luistert, dan worden veel onduidelijkheden opgelost. Als u iets wilt bespreken, als zaken niet helemaal lopen zoals verwacht of  als het juist  goed gaat op school, dan wordt u uitgenodigd om dit met ons te delen. We  vinden het dan wel prettig als u van tevoren een afspraak met de leerkracht of de directie maakt. De afspraak kunt u altijd voor of na schooltijd maken, verder kunt U contact opnemen met de leerkracht via het e-mail adres van de groepsleerkracht. Alle partijen kunnen zich dan voorbereiden op het gesprek en er kan dan tijd worden genomen om het gesprek te voeren.