Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad? Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste leerlingen gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen  7 en 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen.  De leerlingenraad praat daarom regelmatig met  de directie van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.  

Waar is een leerlingenraad goed voor:  

  • Het is belangrijk dat er op school open kan worden gepraat over ideeën en knelpunten. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het functioneren van de leerlingen en van de school bevorderen.  
  •  Zij organiseert zaken en brengt leven in de brouwerij vanuit een andere visie ; Een actieve leerlingenraad zal geneigd zijn zich bezig te houden met buitenschoolse activiteiten
  • Een open schoolklimaat met een goede interne  communicatie ook richting leerlingen, is voor ouders en samenleving belangrijk en de school kan zich daarmee profileren. Voorwaarde is dat we de werkelijke  interne invloed van de raad in het oog houden.   
  • Door leerlingen te zien als meedenkende partners en eigen standpunten goed te onderbouwen, moet de school er steeds voor zorgen, dat de leerlingenraad vooral ván de school is en niet tégen de school 

Wat staat er op de agenda?

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt.  De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad.De leerlingen willen iets organiseren, willen klachten bespreekbaar maken enz. De school wil bijv. de mening van de leerlingen horen over hoe de zaken gaan en over geplande veranderingen .  De leerlingenraad moet actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden te inventariseren.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen zijn: Een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, eindfeest) mee organiseren. De sfeer op school bespreken en verbeteren. De tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven bespreken.  Praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik.  Initiatief nemen voor een actie,bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten.   Praten over (de aanpassing van) schoolregels en er iets mee doen.