Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?

Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste leerlingen gekozen door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de Theresiaschool. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 7 en 8. De leerlingenraad praat regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.  

Wat houdt de leerlingenraad op de Theresiaschool in?

De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast bepaalt de school (directie, leerkrachten) mede de agenda van de leerlingenraad.  

Onderwerpen voor de leerlingenraad kunnen zijn: 

  • Hulp bieden bij de organisatie van een schoolfeest (Sinterklaas, Kerstmis, afscheid, etc.)
  • De sfeer op school bespreken en verbeteren
  • De tevredenheid over de Therersiaschool in kaart brengen
  • Praten over speeltoestellen en speelplaatsgebruik
  • Initiatief nemen voor een actie met betrekking tot burgerschap   
  • Praten over (de aanpassing van) schoolregels