Doelen MR

Het schoolgebouw wordt zeer intensief gebruikt. De inrichting van het gebouw en het park zijn functioneel, maar vragen toch regelmatig om aanpassing. Ook de omgeving van de school (inrichting speelplaats en park) blijft om aandacht vragen en de MR zal dit kritisch volgen.

We blijven aandacht hebben voor het functioneren van de MR .We willen dit doen door:

  • Vroegtijdig een MR jaarwerkplan vast te stellen.
  • Tijdig uitwerken en versturen van de concept-notulen (binnen circa twee weken na de vergadering).
  • Betere profilering van de MR naar de ouders enerzijds en het team anderzijds. Bijvoorbeeld door nadrukkelijkere informatie via het Schoolnieuws en de website. De mogelijkheden van een ouderpanel worden onderzocht.

Sinds enkele jaren wordt in elke MR vergadering een bepaald thema nader toegelicht. Als thema's zullen de volgende onderwerpen geagendeerd worden in het komende schooljaar:        

  • Zien Sidi/sibel
  • Educatief cluster
  • Passend onderwijs, hoe gaat de Theresiaschool hiermee om.
  • Ouderpanel