Bestrijding hoofdluis

Beste ouders,Afgelopen jaren hebben een aantal ouders zich steeds ingezet voor de bestrijding van hoofdluis. Inmiddels is gebleken dat het nakijken en controleren van 500 leerlingen niet te organiseren valt met een te kleine groep vrijwilligers. De oudervereniging heeft het idee opgepakt om de hoofdluis-controles te verdelen in leerjaren.Ieder leerjaar krijgt zijn eigen controle-groep, die maximaal 5 groepen ( kleuters) , bij de meeste 2 of 3 groepen ter controle krijgt.Om dit goed te organiseren is er een contactpersoon per bouw, die de met de  controle-groepen communiceert.