Communicatie en Parro

Welkom op de website van de Theresiaschool.

De Theresiaschool communiceert met de ouders over zaken die op school beleefd worden via Parro.
Hiermee proberen wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van schoolse activiteiten.         

Via Parro krijgen onze ouders bijna wekelijks een foto of informatie, zodat ze weten waar de kinderen uit een groep en de school  mee bezig zijn.

 
 
Wedstrijd ontwerp een duurzame stad van de toekomst.
22-04-2021

Wedstrijd ontwerp een duurzame stad van de toekomst.

Op 9 april 2021 werd bekend gemaakt dat groep 8A de wedstrijd “ontwerp een duurzame stad van de toekomst” had gewonnen. Een initiatief van DesingWeek@School, ondersteund door SAP, waaraan zo'n 350 leerlingen van groep 7 en 8 aan hebben meegedaan.

De wedstrijd. Naar verwachting is het aantal mensen dat in 2050 in een stad woont verdubbeld. Is er dan nog wel voldoende plek om te wonen, te werken en te ontspannen? En is er dan nog voldoende energie en voedsel voor iedereen? Met de hele klas is gewerkt aan het ontwerpen van een duurzame stad van de toekomst: een stad waar alle mensen gezond en gelukkig kunnen leven, nu en in de toekomst. Hierbij is gekeken naar de thema's wonen, vervoer, afval, recreatie, energie en voedsel. Volgens de design thinking methode hebbende leerlingen in 5 stappen een oplossing bedacht voor hun thema. Als eerste hebben de kinderen zich ingeleefd in de problemen die per thema kunnen ontstaan als er twee keer zoveel mensen zijn. Deze problemen zijn verwerkt in een mindmap. Vervolgens hebben de kinderen zich verdiept in één specifiek probleem:

- Team wonen heeft zich beziggehouden met de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat iedereen later een fijne plek heeft om te wonen?” Zij zijn tot de conclusie gekomen dat meer woontorens moeten komen, maar die gebouwen vinden zij lelijk en er is geen tuin om te spelen. Als oplossing hebben zij bedacht de buitenkant te bedekken met planten en het dak te veranderen in een gezamenlijke tuin voor de bewoners. Om minder te reizen naar het werk, is er een thuiswerkverdieping waar de bewoners van de woontoren samen kunnen komen om te werken. In de door hen ontwikkeld game laten zij zien hoe de bewoners van de woontoren kunnen sparen voor gratis koffie op de werkplek of zwemmen op het dak door klusjes te doen zoals het verzorgen van de planten en het maaien van het gras.

- Team energie heeft zich verdiept in hoe in de toekomst voor voldoende stroom gezorgd kan worden om bijvoorbeeld je telefoon op te laden. Dit team is tot de conclusie gekomen dat mensen door te bewegen veel energie opwekken, maar dat er niets met die energie gedaan wordt. Als oplossing hebben zij bedacht dat de wrijving met een ondergrond die ontstaat tijdens sporten, traplopen, etc. omgezet moet worden in energie. Zij hebben een app ontwikkeld die bijhoudt hoeveel energie er is opgewekt en die deze energie kan omzetten naar energie voor bijvoorbeeld een telefoon.

- Team vervoer heeft nagedacht over hoe vervoer in de toekomst veiliger en duurzamer kan. Zij zijn van mening dat vervoer over de weg met zoveel mensen te gevaarlijk is. Daarnaast zijn al die uitlaatgassen slecht voor het milieu. Als oplossing hebben zij de Sky Train bedacht: een supermodern vervoersmiddel dat zich verplaatst via een vacuümtunnel op palen. Zij hebben een app ontwikkeld waarmee een plaats in de Sky Train gereserveerd kan worden. Om het gebruik van de Sky Train te stimuleren kan gespaard worden voor korting op vervoer naar bijv. De Efteling.

- Team afval heeft nagedacht over hoe de omgeving schoon en netjes blijft als er twee keer zoveel mensen zijn. Zij denken dat de inzet van vuilnismannen niet voldoende is en hebben daarom Billie de afvalrobot bedacht. Zij hebben een robot gebouwd die werkt op zonne-energie en kan helpen afval in parken en speeltuinen op te ruimen. Natuurlijk wordt het afval door Billie op de juiste manier gescheiden.

- Team recreatie zag als probleem dat er in de toekomst onvoldoende ruimte is voor alle sportverenigingen. Als oplossing hebben zij bedacht om sportvelden boven elkaar aan te leggen

en deze sportvelden voor meerdere sporten geschikt te laten zijn. De lijnen op het veld worden met speciale verf aangebracht en zijn pas zichtbaar wanneer er een bepaalde kleur licht op schijnt.

- Team voedselvoorziening is van mening dat er minder vlees en meer vis moet worden gegeten. Om de vissen in de rivieren en oceanen te sparen, worden er kweekvijvers aangelegd. Om ervoor te zorgen dat deze ook in droge perioden voldoende water hebben, zijn er ondergrondse waterbassins bedacht die het regenwater uit de stad van de toekomst opvangen. Bewoners die zijn aangesloten op dit netwerk mogen af en toe gratis een visje komen vangen.

Om de problemen op te lossen, hebben alle teams gebruik gemaakt van technologie: zo zijn er games ontwikkeld met behulp van Scratch, zijn er apps gemaakt en is er een heuse robot gebouwd. Verder heeft iedereen een StopMotion filmpje gemaakt waaruit het probleem en de oplossing blijkt. Maar bovenal is er veel door de kinderen overlegd, omdat ze er al snel achter kwamen dat problemen niet op zichzelf staan en bedachte oplossingen ook ingezet kunnen worden bij een ander probleem. Tot slot is er een maquette gebouwd die laat zien hoe de duurzame stad van de toekomst er volgens de klas uit kan zien. In een filmpje van 5 minuten hebben de leerlingen hun stad van de toekomst en de oplossingen voor hun problemen gepresenteerd.

Een jury bestaande uit een wethouder van de gemeente 's-Hertogenbosch, een medewerker van SAP en leerlingen van het technasium van het Jeroen Bosch College hebben alle inzendingen beoordeeld en groep 8a van de Theresiaschool tot winnaar uitgeroepen.

“Ik ging aan de maquette werken en probeerde het heel moeilijk te doen. Ik werd geholpen door de kinderen in het groepje en dat was fijn. Het was een erg leuke belevenis. De stopmotion snapte ik niet zo geweldig, maar door mijn groepje snapte ik het uiteindelijke helemaal. Het is leuk om zoiets met de groep te doen! Ik hoop dat de volgende groep 8 dit ook kan doen.”

“Ik had zelf niet verwacht dat we zouden winnen, want ik vond de maquette niet heel mooi. Maar ik vond wel dat we creatieve ideeën hadden. Ik denk dat we daarmee veel punten hebben gescoord en daarom dus gewonnen hebben.”

“Ik kreeg hoofpijn van het geschreeuw toen we hadden gewonnen!”

“Het is echt geweldig dat we hebben gewonnen”

Bekendmaking winnaar Sustainable Design School Award 2021 

Bekijk het nieuwsoverzicht