Schoolnieuws en Klasbord

Welkom bij de nieuwsbrieven van de Theresiaschool.

De Theresiaschool brengt tweewekelijks "Het Schoolnieuws" uit. Hiermee proberen wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van schoolse activiteiten.
               
Via Klasbord krijgen onze ouders bijna elke week een foto of informatie, zodat ze weten waar de kinderen uit een groep mee bezig zijn.    

 
 
(T)huiswerk leerlingen
18-03-2020

Beste ouders,

Ongetwijfeld maakt u zich net als wij zorgen over wat er allemaal gebeurt in ons land. Veel nieuws vernemen wij ook vanuit de media. We anticiperen hierop zo goed mogelijk en doen ons best u zo zorgvuldig mogelijk te informeren. We proberen onze taak waar mogelijk te blijven vervullen, al zijn de scholen gesloten.

Vanmiddag is er een directeurenoverleg geweest waarin we samen hebben gekeken op welke manier we dit kwalitatief zo goed mogelijk kunnen doen.

Gelukkig is er vorige week al veel voorwerk gedaan en kunnen we vandaag concrete zaken in gang zetten. Nu uw kind gedurende een langere periode niet naar school kan, vinden wij het namelijk van belang dat er in de thuissituatie met materialen van school geoefend kan worden.

Op dit moment zijn de leerkrachten pakketjes aan het samenstellen per kind. Hierin zitten naast oefenbladen soms ook andere materialen van school (boekjes/ schriften ). Deze kunnen morgen opgehaald worden op school. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen hanteren we de volgende regels:

• 1 persoon per gezin haalt de pakketjes op voor alle kinderen van het gezin.

• Deze persoon mag volgens de RIVM richtlijnen van huis. (hoest niet, geen koorts, niet neusverkouden)

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar en vertrek ook direct weer zodra de spullen zijn opgehaald • Groepen 1 t/m 8 (excl. 8B) kunnen tussen 10.00 uur en 15.00 uur in de klas van hun kind(eren) de spullen ophalen. Voor Groep 8 B is de tijd tussen 13.00 uur en 16.00 uur

• Als u écht niets geregeld krijgt om iemand in deze periode de spullen voor uw kinderen op te halen, kunt u mailen naar de leerkracht van uw kind, dan kijken we hoe we het op kunnen lossen.

• We zouden het prettig vinden als u bij het ophalen van het pakketje, eventuele tassen van uw kind die nog op school aanwezig zijn, mee kunt nemen. ( wellicht is een lege draagtas voor het pakket ook wenselijk!)

We hebben er daarnaast voor gezorgd dat uw kind vanuit thuis toegang heeft tot Basispoort. Vanuit daar zijn verschillende programma’s te bereiken waar de kinderen ook op school mee werken. Deze software hoort bij de methodes die wij gebruiken. Door elke dag een aantal korte momenten aan deze oefenstof te werken, zorgen we er samen voor dat de kennis niet wegzakt. De leerkracht van de groep van uw kind, zal specifieker omschrijven waar aan gewerkt kan worden en zal dit ook in de programma’s klaarzetten.

We hopen op deze manier een gedegen start te kunnen maken om de kinderen in deze langere periode van afwezigheid op school, oefenstof aan te bieden. Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de eigen leerkracht van uw kind. Dit geldt uiteraard ook als u vragen hebt over het wachtwoord. Het zou kunnen dat Basispoort overbelast geraakt is door het veelvuldig thuisgebruik. Dan adviseren wij om het op een later tijdstip te herhalen.

Met vriendelijke groet,
Namens het team,
AGM van Malsen, directeur Theresiaschool Berlicum

Bekijk het nieuwsoverzicht