Schoolnieuws en Klasbord

Welkom bij de nieuwsbrieven van de Theresiaschool.

De Theresiaschool brengt tweewekelijks "Het Schoolnieuws" uit. Hiermee proberen wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van schoolse activiteiten.
               
Via Klasbord krijgen onze ouders bijna elke week een foto of informatie, zodat ze weten waar de kinderen uit een groep mee bezig zijn.    

 
 
Noodopvang Sint Michielsgestel
15-03-2020

Beste ouders, verzorgers,
Zoals u waarschijnlijk vernomen heeft via de media, sluiten de scholen maar wordt er wel een
dringende oproep gedaan om samen met de kinderopvang, noodopvang voor kinderen van ouders in
vitale en essentiële beroepen te verzorgen.
Dit om te voorkomen dat deze ouders thuis moeten blijven bij hun kinderen en hun zo belangrijke
beroep juist op dit moment niet uit kunnen voeren.
Cadans Primair heeft contact gezocht met Kinderopvang Berenhuis en BSO Bolderburen om de
noodopvang voor ouders in vitale beroepen te organiseren. De noodopvang is voor kinderen in de
leeftijd van 0 t/m 12 jaar woonachtig in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Deze noodopvang wordt met ingang van maandag 16 maart voor alle kernen van de gemeente Sint-
Michielsgestel ingericht op twee locaties, te weten:
- BSO Bolderburen: locatie De Touwladder Van den Kerkhoffstraat 27 5271 CH Sint-
Michielsgestel van 7.00u. -19.00u. Aanmelden via: info@bolderburen.nl
4 t/m 12 jarigen
- Kinderopvang Berenhuis: locatie Wij-land Schuurkerkpad 33 Berlicum van 7.30u. – 18.30u.
Aanmelden via: info@berenhuis.nl
- 0 t/m 12 jarigen
Als u geen opvang kunt regelen voor uw kind, uw kind geen verkoudheidsklachten heeft, niet hoest of
koorts heeft en u werkzaam bent in één van de vitale sectoren kunt u uw kind aanmelden.
Vermeldt u hierbij de naam (of namen) van uw kind(eren) de leeftijd en welke dagen u deze
noodopvang nodig heeft.
De noodopvang is beschikbaar voor alle kinderen binnen de gemeente Sint-Michielsgestel waarvan
de ouders in de vitale sectoren werkzaam zijn, ook indien u geen opvangcontract heeft of een
opvangcontract bij een andere opvangorganisatie. De noodopvang wordt aangeboden zolang de
personele bezetting dit toelaat.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Kinderopvang Berenhuis en BSO Bolderburen
Marianne van Wegberg
Cadans Primair

Bekijk het nieuwsoverzicht