Schoolnieuws en Klasbord

Welkom bij de nieuwsbrieven van de Theresiaschool.

De Theresiaschool brengt tweewekelijks "Het Schoolnieuws" uit. Hiermee proberen wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van schoolse activiteiten.
               
Via Klasbord krijgen onze ouders bijna elke week een foto of informatie, zodat ze weten waar de kinderen uit een groep mee bezig zijn.    

 
 
Alle scholen en kinderopvang gesloten van 16 maart tot en met 6 april
15-03-2020

Beste ouders/ verzorgers, 
 
Zoals u vast al heeft vernomen is vanmiddag toch het besluit genomen om alle scholen en de kinderopvang in Nederland met ingang van morgen, maandag 16 maart tot en met 6 april aanstaande, te sluiten. Het is een ingrijpend besluit, waarvan we de noodzaak zeker inzien.  U mag van ons verwachten dat we ons blijven inzetten voor uw kind en uw kind thuis laten oefenen met materialen van school. De afgelopen dagen hebben we ons binnen de scholen van Cadans Primair daarom al voorbereid op dit mogelijke besluit. Collega’s hebben voorbereidend werk gedaan, zowel op onderwijsinhoudelijk gebied als ook ICT technisch. 
Morgen vindt hierover de laatste afstemming plaats. U kunt dan ook morgen later op de dag een bericht van de school verwachten over het beschikbaar stellen van lesmateriaal en mogelijke ideeën en opdrachten die u thuis kunt inzetten. 
 
Er is sprake van saamhorigheid, betrokkenheid en grote inzet van onze collega’s! Veel voorbeelden en kennis worden gedeeld. Ook voor ons is het een situatie waar we niet eerder mee te maken hebben gehad. We vertrouwen er echter op dat we, door samen onze schouders eronder te zetten, zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in deze periode.  
 
Tot slot: de ouders die werkzaam zijn in de zogenoemde vitale en essentiële functies ontvangen vanavond nog een aanvullende brief. Mocht u in één de genoemde sectoren werkzaam zijn en u ontvangt vanavond geen brief: neem dan per mail contact op met de directeur van de school.  
 
Hartelijke groet,  
Bestuurder Cadans Primair, 
Marianne van Wegberg 

Bekijk het nieuwsoverzicht