Schoolnieuws en Klasbord

Welkom bij de nieuwsbrieven van de Theresiaschool.

De Theresiaschool brengt tweewekelijks "Het Schoolnieuws" uit. Hiermee proberen wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van schoolse activiteiten.
               
Via Klasbord krijgen onze ouders bijna elke week een foto of informatie, zodat ze weten waar de kinderen uit een groep mee bezig zijn.    

 
 
Parkplan
09-09-2019

Beste ouders,

De afgelopen periode zijn we in samenspraak met buurtbewoners, KOV Berenhuis en gemeente bezig geweest om te kijken wat er voor mogelijkheden zijn om het park en speelplaats te verduurzamen.

Na de input van onze leerlingenraad en van de uitslag van de oudertevredenheidsonderzoek hebben we gezamenlijk een ontwerpplan opgesteld. Dit plan is voorgelegd aan een aantal potentiele groenvoorzienings-bedrijven. Uiteindelijk is firma Vogels uit Gemonde het bedrijf dat de meeste potentie in dit concept zag en ook dit plan kan omarmen.

Onze aanvraag voor subsidie is door de Provincie Noord Brabant gehonoreerd, wij gaan starten in oktober 2019.

In het nieuwe park zal er plaats zijn voor een wadi met waterpomp, een schommel voor onze oudere leerlingen, chil-plekken, stappalen, een klimboom, een buitenklas en er zal een insectenhotel geplaatst worden. Daarnaast zullen we met halfverharde paden de looplijnen van de kinderen proberen te beïnvloeden.

De doeltjes van Emte, evenwichtsbalk en duikelstangen krijgen een andere plek in het park.

Het uitgewerkte plan (zie bijlage)

 

Team KC “Wij-Land”, buurtbewoners en de gemeente St. Michielsgestel

Bekijk het nieuwsoverzicht