Schoolnieuws en Klasbord

Welkom bij de nieuwsbrieven van de Theresiaschool.

De Theresiaschool brengt tweewekelijks "Het Schoolnieuws" uit. Hiermee proberen wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van schoolse activiteiten.
               
Via Klasbord krijgen onze ouders bijna elke week een foto of informatie, zodat ze weten waar de kinderen uit een groep mee bezig zijn.    

 
 
Formatie
10-05-2019

Beste ouders/verzorgers,

Als directeur word ik regelmatig gevraagd of ik al iets weet over de formatie van volgend schooljaar. Ik zal proberen het stappenplan aan u duidelijk te maken.

Elk jaar op 1 oktober vindt er in het onderwijs de leerlingentelling plaats. Alle leerlingen die op 1 oktober ingeschreven staan, worden geteld. Op grond van die telling wordt bepaald hoeveel financiering en dus ook formatie (=aantal in te zetten leerkrachten) je het volgend schooljaar kunt inzetten. Vorig schooljaar telde de Theresiaschool op 1 oktober (2018) 475 leerlingen en dit schooljaar 470 (2019). Dat betekent dat het personeelsbestand gelijk zal blijven.

Het stappenplan ziet er als volgt uit: Vanaf november kijken we eerst op stichtingsniveau (Cadans Primair) welke van onze 12 scholen krimpen of dalen. Het proces voor het schooljaar 2019-2020 is vanaf dat moment begonnen. In januari wordt het specifieker voor elke school bekeken: hoeveel groepen kunnen we maken en hoeveel leerkrachten zijn er dan nodig? In de maanden maart en april inventariseren we binnen ons bestuur of er personeelsleden mobiel willen zijn, of er mensen zijn die meer of minder willen werken, met pensioen zullen gaan enz. Ook houdt iedere directeur met ieder teamlid een functionerings- of beoordelingsgesprek waarin de leerkrachten hun wensen voor het volgend schooljaar kenbaar kunnen maken. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met de bestuurder/algemeen directeur van Cadans Primair en de directeur van iedere afzonderlijke school waarin de directeur nogmaals zijn/haar 'ideale' plaatje kenbaar kan maken. Daarna wordt in het directeurenoverleg de definitieve keuze gemaakt hoe de toedeling zal zijn. Vanaf dat moment kan iedere afzonderlijke school de 'poppetjes' (leerkrachten) bij de groepen van volgend schooljaar plaatsen. Vragen als: wat doen we met de huidige groepen 3? Hoeveel kleutergroepen komen er? Zijn er combinatiegroepen nodig? Hoeveel lokalen zijn er?, komen allemaal aan bod bij deze afweging. Vervolgens vragen wij aan de Medezeggenschapsraad een advies over de mogelijkheden die er dan op tafel komen te liggen.
Een volgende opdracht is dan de verdeling van de groepen. De leerkrachten verdelen de leerlingen zo goed mogelijk over de verschillende groepen. Als ouder hoort u dan in de laatste fase van het schooljaar in welke groep uw kind komt en met welke leerkracht(en) uw kind het komende schooljaar te maken krijgt.

Voor komend schooljaar is het bekend dat we 21 groepen kunnen formeren: 5 kleutergroepen, 2 groepen 3, 2 groepen 4, 1 combi-groep 4-5, 2 groepen 5, 3 groepen 6, 3 groepen 7 en 3 groepen 8.

Ton van Malsen
directeur Theresiaschool

Bekijk het nieuwsoverzicht