Theresiaschool

Leren voor het leven

Aanmelden

Wilt u uw kind bij ons aanmelden, of wilt u meer weten over onze school, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school. Wij hechten erg aan dit persoonlijk contact met toekomstige ouders.

In een gesprek met de directeur, zal zij u duidelijk maken hoe de werkwijze van onze school is, waar wij voor staan en hoe wij dat vorm geven.
Tijdens een rondleiding door de school kunt u zien hoe deze aanpak in de praktijk eruit ziet. Ook proeft u dan van de sfeer bij ons in school.
Als u hierna besloten heeft dat de Theresiaschool de juiste school is voor uw kind, dan vult u het inschrijfformulier in.

Ongeveer 4 tot 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt en dus bij ons naar school mag krijgt u een uitnodiging voor een warme overdracht met de toekomstige leerkracht. Voordat uw kind daadwerkelijk bij ons naar school komt, mag uw kind komen oefenen in de groep. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht.

Voor kinderen die door verhuizing in Berlicum komen wonen volgen bovenstaande procedure waar mogelijk en in grote lijnen. Waar dit niet kan worden andere afspraken met u gemaakt.

Theresiaschool kent geen leerlingenstop. Uw kind is altijd welkom. Wel vragen wij u om kinderen die in het volgend schooljaar 4 jaar worden voor 31 maart aan te melden.